Mot sommar och lägre spotpriser!

Analys vecka 20
Spotpriserna steg då produktionen från både vind och kärnkraft minskade, något som kompenserades med ökad vattenkraftsproduktion.

Terminspriserna steg enligt prognoserna. Mest på grund av att den  hydrologiska balansen inte förväntas förbättras den närmaste tiden.

Prognos vecka 21
Spotpriserna sjunker med stor sannolikhet då vädret blir varmare och efterfrågan minskar. Produktionen från vind och kärnkraft förväntas fortsatt ligga lågt, detta kommer att dämpa prisfallet.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna borde rimligen sjunka när råvarupriserna sjunker igen. Men på grund av flera osäkerhetsfaktorer, t.ex.bränder i Kanada, produktionstopp i både Nigera och Kina är  prissänkningarna lite oförutsägbara.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,4 öre/kWh (24,3)  SE 2 – 22,4 öre/kWh (24,3) 
SE 3 – 22,4 öre/kWh (24,3)  SE 4 – 22,4 öre/kWh (24,3)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 21,4 öre/kWh (20,1)  SE 221,3 öre/kWh (20,0) 
SE 322,6 öre/kWh (21,0)  SE 4 – 23,2 öre/kWh (21,9)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 23,1 öre/kWh (21,8)  SE 223,3 öre/kWh (21,8) 
SE 324,7 öre/kWh (23,1)  SE 4 – 25,3 öre/kWh (23,9)