Varmare väder, lägre efterfrågan.

Analys vecka 14
Spotpriserna steg något förra veckan, främst på grund av lägre vindproduktion än väntat.

Terminspriserna har endast ändrats marginellt. Vi ser stabila priser på marknaden förutom för maj (2016) som steg på grund av försämrad hydrologisk balans.

Prognos vecka 15
Spotpriserna kan komma att stiga något ytterligare då vädret blir kallare samt att produktionen från både vind och kärnkraft förväntas minska.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga kvar på samma nivå. Om spotpriserna stiger på grund av försämrad hydrologisk balans kan dock de närmaste terminerna komma att dras med uppåt.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,5 öre/kWh (19,5)  SE 2 – 20,5 öre/kWh (19,5) 
SE 3 – 20,5 öre/kWh (19,5)  SE 4 – 20,5 öre/kWh (19,5)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
,
förra veckans pris inom parantes
SE 1 17,8 öre/kWh (17,4)  SE 217,6 öre/kWh (17,3) 
SE 318,7 öre/kWh (19,0)  SE 4 – 19,7 öre/kWh (19,6)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,5 öre/kWh (19,1)  SE 219,5 öre/kWh (19,1) 
SE 320,8 öre/kWh (21,0)  SE 4 – 21,7 öre/kWh (21,7)