Stor spridning på spotpriserna

Analys vecka 45
Spotpriserna sjönk i alla elområden under förra veckan. I elområde SE4, längst i söder är priserna trots detta fortsatt kvar på en hög nivå.

Terminspriserna fortsatte att stiga förra veckan, på grund av högre gas- och CO2-priser.

Prognos vecka 46
Spotpriserna startar även denna vecka väldigt högt i söder, med över två kronor/Kwh under tisdagen. I mitten av veckan förväntas väderleken slå om till varmare, blåsigare och nederbördsrikare väder. Den hydrologiska balansen ser ut att förbättras med 3,5 TWh. Sammantaget sätter detta press nedåt på spotpriserna under veckan. Prognoserna för vecka 47 förutspår däremot nordliga vindar vilket brukar ge låga temperaturer och minskad vindproduktion. 

Terminspriserna
ser ut att stabilisera sig igen denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 14,4 öre/kWh (13,1)  SE 2 – 14,4 öre/kWh (13,1)
SE 3 – 64,1 öre/kWh (51,6)  SE 4 – 219,3 öre/kWh (80,6)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 30,0
öre/kWh (25,3)  SE 2 – 30,0 öre/kWh (25,2)
SE 3 – 55,3
öre/kWh (48,2)  SE 4 – 97,0 öre/kWh (85,2)

Kvartal 1, 2022
Pris kvartal 1
, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 53,5
öre/kWh (40,1)  SE 2 – 53,8 öre/kWh (40,1) 
SE 3 – 94,4
öre/kWh (72,4)  SE 4 – 127,2 öre/kWh (109,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.