Fortsatt stor skillnad mellan nord och syd

Analys vecka 43
Spotpriserna i norr var låga även förra veckan, samt relativt höga i de två södra elområdena. Blöt och blåsig väderlek samt förbättrad hydrologisk balans satte press nedåt på spotpriserna i alla elområdena.

Terminspriserna låg relativt stabila förra veckan och har sjunkit under den sista veckan i oktober.

Prognos vecka 44
Spotpriserna startar även denna veckan med höga priser i söder och låga priser i norr. För årstiden mild väderlek med normala inflöden i vattenmagasinen gör att spotpriserna ser ut att ligga relativt stilla. Då kallare och torrare väder är på väg finns risk för stigande spotpriser längre fram.

Terminspriserna
ser just nu ut att ligga stabila på grund av god hydrologisk balans. Förändringar i bränsle- och CO2-priserna kan däremot komma att påverka terminerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 24,8 öre/kWh (17,3)  SE 2 – 24,8 öre/kWh (17,3)
SE 3 – 80,7 öre/kWh (70,2)  SE 4 – 96,0 öre/kWh (137,2)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 21,6
öre/kWh (30,7)  SE 2 – 21,6 öre/kWh (30,7)
SE 3 – 40,8
öre/kWh (46,9)  SE 4 – 83,9 öre/kWh (113,1)

Kvartal 1, 2022
Pris kvartal 1
, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 37,0
öre/kWh (51,2)  SE 2 – 37,0 öre/kWh (51,2) 
SE 3 – 71,7
öre/kWh (79,7)  SE 4 – 107,4 öre/kWh (148,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.