Blöt väderlek ger lägre priser

Analys vecka 41
Spotpriserna sjönk förra veckan. Stark vind, förbättrad hydrologisk balans och väderprognoser som förutspådde blöt och blåsig väderlek även denna vecka satte press på spotpriserna

Terminspriserna sjönk också, mestadels på grund av den förbättrade hydrologiska balansen. Vattenmagasinen är visserligen fortfarande under normal fyllnadsgrad, på grund av hög produktion då priserna legat högt. Snö- och grundvattenreserverna har däremot nått normala nivåer.

Prognos vecka 42
Spotpriserna startar veckan med höga priser i söder och låga priser i norr. Prognosen för veckan är sjunkande spotpriser då väderleken ska bli blöt och blåsig både i norden och på kontinenten samt att Forsmark 3 kommer i produktion igen under onsdag kväll.

Terminspriserna
startar något lägre än föregående vecka och förväntas ligga kvar på denna nivå veckan ut.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 21,6 öre/kWh (39,6)  SE 2 – 21,6 öre/kWh (39,6)
SE 3 – 144,3 öre/kWh (119,3)  SE 4 – 144,5 öre/kWh (127,8)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 32,1
öre/kWh (37,7)  SE 2 – 32,1 öre/kWh (37,7)
SE 3 – 47,1
öre/kWh (48,6)  SE 4 – 111,9 öre/kWh (114,5)

Kvartal 1, 2022
Pris kvartal 1
, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 54,2
öre/kWh (58,4)  SE 2 – 54,2 öre/kWh (58,3) 
SE 3 – 80,4
öre/kWh (75,1)  SE 4 – 149,9 öre/kWh (141,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.