Stabilare prisbild denna vecka

Analys vecka 40
Spotpriserna steg något förra veckan på grund av lägre vindproduktion än förväntat.

Terminspriserna sjönk däremot något då bränslepriserna sjönk och inflödet i vattenmagasinen förbättrades tack vare nederbördsrik väderlek.

Prognos vecka 41
Spotpriserna i norra Sverige startar veckan något lägre än förra veckan. Prisområde tre och fyra ligger däremot kvar på en hög nivå. Spotpriserna förväntas ligga relativt stabila denna vecka trots kallare väderlek och därmed ökad förbrukning. Vecka 42 ser ut att bli mildare igen.

Terminspriserna
förväntas vända nedåt igen trots förra veckans stora prisrörelser. Ökat tillskott i vattenmagasinen och ökade bränsleleveranser från Ryssland sätter press på terminspriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 39,6 öre/kWh (44,4)  SE 2 – 39,6 öre/kWh (44,4)
SE 3 – 119,3 öre/kWh (69,0)  SE 4 – 127,8 öre/kWh (126,2)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 37,7
öre/kWh (38,0)  SE 2 – 37,7 öre/kWh (38,3)
SE 3 – 48,6
öre/kWh (52,9)  SE 4 – 114,5 öre/kWh (109,5)

Kvartal 1, 2022
Pris kvartal 4 2021 förra veckan inom parantes.
OBS
Vi byter nu från kvartal 4-2021 till kvartal 1-2022
SE 1 – 58,4
öre/kWh (58,5)  SE 2 – 58,3 öre/kWh (58,5) 
SE 3 – 75,1
öre/kWh (81,5)  SE 4 – 141,9 öre/kWh (144,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.