Priserna stiger över hela linjen

Analys vecka 32
Spotpriserna steg förra veckan på grund av den fortsatt svaga hydrologiska balansen och stigande priser på kontinenten.

Terminspriserna steg också förra veckan. Dels på grund av högre kol- och gas-priser och dels stigande elpriser på kontinenten.

Prognos vecka 33
Spotpriserna ser ut att vända nedåt igen denna vecka då väderleken ser ut att bli både nederbördsrik och blåsig. Efter detta ser väderleken ut att bli torr igen så veckans inflöde i vattenmagasinen räcker inte till för att återställa den hydrologiska balansen.

Terminspriserna
ligger mest troligt stabila under veckan då både gas- och kolpriserna ser ut att ha stabiliserats.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 61,7 öre/kWh (83,3)  SE 2 – 61,7 öre/kWh (83,3)
SE 3 – 63,3 öre/kWh (83,3)  SE 4 – 67,9 öre/kWh (96,2)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 63,0
öre/kWh (58,9)  SE 2 – 63,0 öre/kWh (58,8)
SE 3 – 71,1
öre/kWh (67,3)  SE 4 – 96,6 öre/kWh (92,7)

Kvartal 4, 2021
SE 1 – 61,5
öre/kWh (57,8)  SE 2 – 61,5 öre/kWh (57,7) 
SE 3 – 69,8
öre/kWh (66,5)  SE 4 – 95,4 öre/kWh (91,6)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.