Stabila priser denna vecka

Analys vecka 25
Spotpriserna låg inte stabila som förutspåddes, utan steg markant på grund av torra väderprognoser. Överskottet i den hydrologiska balansen minskade med 2 TWh.

Terminspriserna steg också av samma skäl, de närmaste terminerna påverkades mest.

Prognos vecka 26
Spotpriserna förväntas stiga ytterligare denna vecka då den torra väderleken fortsätter. Överskottet i den hydrologiska balansen ser ut att helt försvinna. Under vecka 27 ser väderleken ut att bli mer nederbördsrik och spotpriserna kan då sjunka igen.

Terminspriserna
för juli -21 och kvartal 3 -21 ser ut att sjunka igen. Terminerna längre fram förväntas däremot ligga stabila.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 37,7 öre/kWh (26,0)  SE 2 –  37,7 öre/kWh (26,0)
SE 3 – 48,0 öre/kWh (38,4)  SE 4 – 93,7 öre/kWh (84,6)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 36,7
öre/kWh (33,7)  SE 2 – 36,7 öre/kWh 33,6)
SE 3 – 46,9
öre/kWh (44,5)  SE 4 – 68,9 öre/kWh (60,6)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 35,5
öre/kWh (31,5)  SE 2 – 35,3 öre/kWh (31,3) 
SE 3 – 45,9
öre/kWh (42,0)  SE 4 – 74,8öre/kWh (62,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.