Stabila priser denna vecka

Analys vecka 24
Spotpriserna sjönk i alla prisområden utom SE4, då väderleken var både nederbördsrik och blåsig.
Den hydrologiska balansen förbättrades med 2 TWh, något som också hade effekt på terminspriserna.


Terminspriserna sjönk förra veckan av samma skäl som spotpriserna.

Prognos vecka 25
Spotpriserna ser ut att ligga stabila denna vecka. Varm väderlek och normal vindproduktion samt att Oskarshamn 3 snart är uppe på normal produktion ger stabila priser.

Terminspriserna
ser också ut att ligga stabila. Det finns dock en risk för stigande priser då tillgången på gas ser ut att strypas något. Ett underskott som kan bestå en tid framöver.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 26,0 öre/kWh (19,7)  SE 2 –  26,0 öre/kWh (19,7)
SE 3 – 38,4 öre/kWh (37,5)  SE 4 – 84,6 öre/kWh (78,5)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 33,7
öre/kWh (34,1)  SE 2 – 33,6 öre/kWh 34,0)
SE 3 – 44,5
öre/kWh (44,8)  SE 4 – 60,6 öre/kWh (58,0)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 31,5
öre/kWh (31,9)  SE 2 – 31,3 öre/kWh (31,6) 
SE 3 – 42,0
öre/kWh (41,2)  SE 4 – 62,3 öre/kWh (61,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.