Lägre priser när nederbörd och vind väntas.

Analys vecka 23
Spotpriserna sjönk i alla prisområden utom SE4, då väderprognoserna lovar nederbördsrik och blåsig väderlek.

Terminspriserna sjönk förra veckan på grund av gynnsamma väderprognoser. Prisfallet dämpades
däremot för de närmaste terminerna av nedstängningen av Ringhals 3.

Prognos vecka 24
Spotpriserna förväntas sjunka ytterligare denna vecka både på grund av blöt och blåsig väderlek samt återinkoppling av Oskarshamn 3, efter planerat underhållsarbete.

Terminspriserna
startar även denna vecka med lägre priser än förra veckan, undantaget prisområde SE4. Utvecklingen på terminsmarknaden den närmaste tiden styrs av utvecklingen på bränslemarknaden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 19,7 öre/kWh (54,6)  SE 2 –  19,7 öre/kWh (54,6)
SE 3 – 37,5 öre/kWh (54,7)  SE 4 – 78,5 öre/kWh (77,4)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 34,1
öre/kWh (35,6)  SE 2 – 34,0 öre/kWh 35,6)
SE 3 – 44,8
öre/kWh (45,8)  SE 4 – 58,0 öre/kWh (54,9)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 31,9
öre/kWh (34,0)  SE 2 – 31,6 öre/kWh (34,0) 
SE 3 – 41,2
öre/kWh (45,4)  SE 4 – 61,0 öre/kWh (54,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.