Kall väderlek i hela Europa håller upp priserna.

Analys vecka 1
Spotpriserna steg ordentligt förra veckan, speciellt under torsdag och fredag. Låga temperaturer i hela Europa höjde efterfrågan på el och exporten till kontinenten ökade.

Terminspriserna steg också förra veckan. De närmaste terminerna av samma skäl som spotpriserna. Terminerna längre fram på grund av risken för svagare hydrologisk balans och återhämtningen på den asiatiska energimarknaden vilket lett till högre priser på kol och gas. Prisökningar på CO2 påverkade också terminspriserna.

Prognos vecka 2
Spotpriserna kan stiga ytterligare trots att veckan startar lite lägre än slutet på förra. Låga temperaturer och låg vindkraftsproduktion kommer att sänka den ännu så länge goda hydrologiska balansen, något som påverkar både spotpriserna och de närmaste terminspriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna riskerar också att stiga ytterligare. De närmaste av samma skäl som spotpriserna. Den kalla perioden som ser ut att hålla i sig under tre veckor påverkar även terminerna längre fram, tillsammans med stärkta priser på både gas och CO2.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  •  Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 32,0 öre/kWh (68,0)  SE 2 – 32,0 öre/kWh (68,0)
SE 3 – 44,1 öre/kWh (68,0)  SE 4 – 45,6 öre/kWh (68,0)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 33,1
öre/kWh (30,6)  SE 2 – 33,1 öre/kWh (30,6)
SE 3 – 38,1
öre/kWh (38,3)  SE 4 – 44,6 öre/kWh (45,0)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 29,4
öre/kWh (26,1)  SE 2 – 29,4 öre/kWh (26,1) 
SE 3 – 37,4
öre/kWh (33,7)  SE 4 – 42,0 öre/kWh (42,1)


Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.