Året startar med högre priser.

Analys vecka 52-53
Spotpriserna steg i takt med kylans intåg i landet och det nya året startar på betydligt högre priser än de rekordlåga decemberpriser som inledde jul- och nyårshelgerna.

Terminspriserna steg också under helgerna, trots relativt god hydrologisk balans. Den asiatiska energimarknaden har återhämtat sig något vilket lett till högre priser på kol och gas. De ambitiösa miljömålen inom EU pressar upp priserna på CO2 vilket också påverkar terminspriserna.

Prognos vecka 51
Spotpriserna förväntas ligga kvar på denna nivå resten av veckan då kylan verkar hålla sig kvar över veckoslutet.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen kvar på en högre nivå av de skäl som beskrivits ovan.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris v 51 inom parantes
SE 1 – 68,0 öre/kWh (13,4)  SE 2 – 68,0 öre/kWh (13,4)
SE 3 – 68,0 öre/kWh (15,8)  SE 4 – 68,0 öre/kWh (20,3)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2021
, pris v 51 inom parantes
SE 1 – 26,1
öre/kWh (18,4)  SE 2 – 26,1öre/kWh (18,4) 
SE 3 – 33,7
öre/kWh (37,4)  SE 4 – 42,1 öre/kWh (44,4)

Helår, 2021
, pris v 51 inom parantes
SE 1 – 30,6 öre/kWh (17,3)  SE 2 – 30,6 öre/kWh (17,3)
SE 3 – 38,3 öre/kWh (30,3)  SE 4 – 45,0 öre/kWh (37,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.