Högre priser över hela linjen.

Analys vecka 50
Spotpriserna steg lite under förra veckan på grund av torr och lugn väderlek. Ett oplanerat stopp av Olkiluoto 2 i Finland gav också support åt prisökningarna.

Terminspriserna steg också något under veckan, mycket på grund av rekordpriser på CO2, efter att EU föreslagit ett mål för minskade utsläpp på 55 % jämfört med 1990.

Prognos vecka 51
Spotpriserna förväntas också stiga under veckan trots relativt varm väderlek och normalt inflöde i vattenmagasinen. Utebliven nederbörd i form av snö och att Olkiluoto 2 är avstängt fram till torsdag håller uppe spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också stiga. Både på grund av höga CO2-priser och  brist på utsläppsrätter i kölvattnet på EU:s förslag om minskade utsläpp.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,7 öre/kWh (18,7)  SE 2 – 28,7 öre/kWh (18,7)
SE 3 – 44,2 öre/kWh (44,3)  SE 4 – 45,3 öre/kWh (52,5)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,7
öre/kWh (20,2)  SE 2 – 20,7 öre/kWh (20,2) 
SE 3 – 34,6
öre/kWh (33,6)  SE 4 – 45,9 öre/kWh (42,7)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,1 öre/kWh (19,3)  SE 2 – 19,3 öre/kWh (19,3)
SE 3 – 30,0 öre/kWh (28,4)  SE 4 – 37,1 öre/kWh (36,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.