Stora prisökningar på spotpriset i södra Sverige.

Analys vecka 48
Spotpriserna steg något under förra veckan på grund av kallare väderlek.

Terminspriserna utvecklades på två olika sätt. De närmaste terminerna följde spotpriset och steg något. Även terminerna längre fram steg något då osäkerheten kring pandemin kvarstår.

Prognos vecka 49
Spotpriserna kommer mest troligt att stiga något nu när vintern har kommit. Vädret förväntas emellertid vara milt för årstiden, något som dämpar prisökningarna. Skillnaden mellan södra och norra Sverige förstärks under veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stiga ytterligare då bränslepriserna ser ut att stiga under december. Vaccineringen mot Covid-19 som ser ut att börja efter årsskiftet kommer troligen också att stärka terminspriserna

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 11,1 öre/kWh (6,1)  SE 2 – 11,1 öre/kWh (6,1)
SE 3 – 59,6 öre/kWh (6,4)  SE 4 – 74,2 öre/kWh (26,8)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,8
öre/kWh (15,7)  SE 2 – 24,3 öre/kWh (15,7) 
SE 3 – 37,2
öre/kWh (30,1)  SE 4 – 43,3öre/kWh (38,1)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,1 öre/kWh (16,3)  SE 2 – 21,1 öre/kWh (16,3)
SE 3 – 32,8 öre/kWh (29,5)  SE 4 – 40,6 öre/kWh (35,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.