Spotpriserna rakade i höjden

Analys vecka 45
Spotpriserna sjönk något under förra veckan för att stiga rejält under veckoslutet. Vindproduktionen var god och väderleken var varm.

Terminspriserna sjönk också något över hela linjen. Varma temperaturer och bra hydrologisk balans höll nere de närmaste terminerna. Terminerna längre fram hölls nere av lägre kolpriser och osäkerhet om hur nedstängningar p.g.a Corona kommer att påverka Europa.

Prognos vecka 46
Spotpriserna verkar stiga denna vecka och vi ser nu i början av veckan en ordentlig prisökning som startade redan under helgen. Osäkerheten kring Corona, valutgången i USA och osäkerhet kring både väder och CO2-priser gör att marknaden reagerar mindre förutsägbart nu för stunden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga stilla på en låg nivå även denna vecka. God hydrologisk balans och inga signaler om prisökningar på kol och olja håller terminsmarknaden lugn denna vecka trots osäkerheten i övrigt.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 112,5 öre/kWh (21,9)  SE 2 – 112,5 öre/kWh (21,9)
SE 3 – 28,6 öre/kWh (28,6)  SE 4 – 31,6 öre/kWh (31,6)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,6
öre/kWh (23,3)  SE 2 – 19,4 öre/kWh (23,3) 
SE 3 – 26,3
öre/kWh (29,2)  SE 4 – 30,4 öre/kWh (33,4)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,7 öre/kWh (21,2)  SE 2 – 19,6 öre/kWh (21,2)
SE 3 – 25,0 öre/kWh (26,3)  SE 4 – 29,8 öre/kWh (30,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.