Spotpriset vände nedåt igen

Analys vecka 40

Spotpriserna steg som förutspåtts i början av veckan, men sjönk sedan rejält på grund av varma och blöta väderprognoser.

Terminspriserna låg som förväntat relativt stabila under förra veckan.

Prognos vecka 41
Spotpriserna kommer att stiga så sakta i början av oktober. Trots att vädret är varmt och nederbördsrikt just nu kommer kallare och torrare väderlek på sikt. Förbrukningen kommer då att öka och inflödet i vattenmagasinen minska.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen stabila denna vecka, men kan komma att stiga senare i månaden då det finns risk för stigande CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,8 öre/kWh (55,7)  SE 2 – 21,8 öre/kWh (55,7)
SE 3 – 22,5 öre/kWh (55,7)  SE 4 – 33,4 öre/kWh (56,4)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,2
öre/kWh (28,6)  SE 2 – 31,2 öre/kWh (28,6) 
SE 3 – 37,7
öre/kWh (32,7)  SE 4 – 39,3 öre/kWh (36,3)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,0 öre/kWh (25,7)  SE 2 – 27,0 öre/kWh (25,7)
SE 3 – 30,9 öre/kWh (30,2)  SE 4 – 34,6 öre/kWh (33,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.