Spotpriset vänder uppåt

Analys vecka 39

Spotpriserna sjönk som väntat på grund av våt och mild väderlek.

Terminspriserna sjönk också under förra veckan, de närmaste på grund av mild och våt väderlek. Terminerna längre fram på grund av god hydrologisk balans.

Prognos vecka 40
Spotpriserna vänder troligtvis uppåt denna vecka trots mild och våt väderlek.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna över hela linjen förväntas ligga relativt stabila denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 55,7 öre/kWh (25,7)  SE 2 – 55,7 öre/kWh (25,7)
SE 3 – 55,7 öre/kWh (28,6)  SE 4 – 56,4 öre/kWh (33,7)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,6
öre/kWh (24,3)  SE 2 – 28,6 öre/kWh (24,3) 
SE 3 – 32,7
öre/kWh (29,3)  SE 4 – 36,3 öre/kWh (32,8)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,7 öre/kWh (23,8)  SE 2 – 25,7 öre/kWh (23,8)
SE 3 – 30,2 öre/kWh (27,1)  SE 4 – 33,9 öre/kWh (31,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.