Stabila terminer för 2021

Analys vecka 37

Spotpriserna sjönk förra veckan och prisgapet mellan prisområdena försvann. Detta på grund av bra vindproduktion samt återstarten av Ringhals-4 och Forsmark-3.

Terminspriserna låg relativt stabila, med en liten prisökning för de närmaste månaderna. Osäkerheten inför hösten med Covid-19 kvarstår och håller nere bränslepriserna.

Prognos vecka 38
Spotpriserna verkar stiga igen då efterfrågan ökar och vindproduktionen minskar. Den hydrologiska balansen är dock fortsatt god.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna går skilda vägar. De närmaste terminerna, fram till årsskiftet stiger något av samma skäl som spotpriserna. Terminerna för 2021 och framåt ser däremot ut att ligga kvar på samma nivå som nu.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 67,4 öre/kWh (27,2)  SE 2 – 67,4 öre/kWh (27,2)
SE 3 – 69,0 öre/kWh (27,2)  SE 4 – 69,7 öre/kWh (30,9)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,9
öre/kWh (30,1)  SE 2 – 29,9 öre/kWh (30,1) 
SE 3 – 33,8
öre/kWh (34,6)  SE 4 – 38,8 öre/kWh (38,4)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,7 öre/kWh (27,2)  SE 2 – 26,7 öre/kWh (27,2)
SE 3 – 29,8 öre/kWh (30,0)  SE 4 – 33,3 öre/kWh (33,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.