Priserna stiger något när hösten är på väg

Analys vecka 31
Spotpriserna var nere på rekordlåga nivåer förra veckan då vindproduktionen var god och den hydrologiska balansen bra.

Terminspriserna låg som förutspått relativt stabila.

Prognos vecka 32
Spotpriserna kommer troligen att stiga något, men prisnivån kommer fortfarande att vara rekordlåg.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga under augusti trots den nu goda hydrologiska balansen. Torrare långtidsprognoser och något högre bränslepriser gör att terminspriserna sakta kommer att vända uppåt igen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 5,1 öre/kWh (3,9)  SE 2 – 5,1 öre/kWh (3,9)
SE 3 – 18,8 öre/kWh (3,9)  SE 4 – 29,8 öre/kWh (14,1)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,2
öre/kWh (18,4)  SE 2 – 22,2 öre/kWh (18,4) 
SE 3 – 27,6
öre/kWh (25,8)  SE 4 – 35,3 öre/kWh (29,1)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,1 öre/kWh (18,4)  SE 2 – 22,1 öre/kWh (17,6)
SE 3 – 28,9 öre/kWh (26,0)  SE 4 – 35,9 öre/kWh (29,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.