Priserna är fortfarande låga

Analys vecka 23
Spotpriserna låg kvar på en låg nivå då väderleken var både mild och nederbördsrik.

Terminspriserna steg då både bränsle- och CO2-priserna stärktes mer än prognostiserats.
Både gas- och kolpriserna fick ett lyft förra veckan och drog med sig CO2-priserna uppåt.

Prognos vecka 24
Spotpriserna ser ut att ytterligare polariseras denna vecka. Priserna i norr sjunker och priserna i söder stiger. Den pågående snösmältningen ser ut att fylla vattenmagasinen upp till normal nivå i slutet på veckan. Något som håller nere både spotpriser och de närmaste terminspriserna
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att stabiliseras på den nya nivån denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 13,6 öre/kWh (14,5)  SE 2 – 13,6 öre/kWh (14,5)
SE 3 – 33,3 öre/kWh (27,0)  SE 4 – 33,3 öre/kWh (27,6)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,6
öre/kWh (15,8)  SE 2 – 21,6 öre/kWh (15,8) 
SE 3 – 32,8
öre/kWh (21,9)  SE 4 – 33,8 öre/kWh (27,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,9 öre/kWh (21,3)  SE 2 – 24,9 öre/kWh (21,3)
SE 3 – 32,9 öre/kWh (26,4)  SE 4 – 35,2 öre/kWh (30,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.