Priserna är fortfarande låga

Analys vecka 22
Spotpriserna sjönk som förutspåtts något under förra veckan. Varm väderlek och låg efterfrågan håller nere spotpriserna

Terminspriserna var stabila förra veckan. Bränslepriserna var fortsatt låga och snösmältningen började fylla upp vattenmagasinen.

Prognos vecka 23
Spotpriserna förväntas ligga kvar på en låg nivå även denna vecka då väderleken ser ut att bli varmare än normalt de närmaste två veckorna och snösmältningen fyller på vattenmagasinen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att vara relativt stabila även denna vecka. Det finns ännu inga indikationer på att efterfrågan ökar, fast många länder lättar på restriktionerna kring Covid-19.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 14,5 öre/kWh (15,0)  SE 2 – 14,5 öre/kWh (15,0)
SE 3 – 27,0 öre/kWh (21,4)  SE 4 – 21,4 öre/kWh (21,4)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 15,8
öre/kWh (13,6)  SE 2 – 15,8 öre/kWh (13,6) 
SE 3 – 21,9
öre/kWh (22,8)  SE 4 – 27,5 öre/kWh (27,4)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,3 öre/kWh (19,0)  SE 2 – 21,3 öre/kWh (19,0)
SE 3 – 26,4 öre/kWh (24,8)  SE 4 – 30,4 öre/kWh (28,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.