Spotpriserna fortsätter svagt uppåt

Analys vecka 20
Spotpriserna stärktes något förra veckan på grund av kallare och torrare väderlek.

Terminspriserna låg relativt stabila förra veckan. Låga bränsle- och CO2-priser kompenserar den kalla väderleken som fördröjer snösmältningen och inflödet i vattenmagasinen.

Prognos vecka 21
Spotpriserna förväntas fortsätta uppåt på grund av kall väderlek och därmed fördröjd snösmältning.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila även denna vecka. Undantaget juni 2020 som förväntas stiga  på grund av att väderleken ser ut att bli kallare och torrare än normalt för årstiden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,1 öre/kWh (11,3)  SE 2 – 16,1 öre/kWh (11,3)
SE 3 – 20,3 öre/kWh (14,2)  SE 4 – 20,3 öre/kWh (14,2)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 14,6
öre/kWh (14,2)  SE 2 – 14,6 öre/kWh (14,2) 
SE 3 – 25,2
öre/kWh (22,2)  SE 4 – 27,6 öre/kWh (25,8)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,5 öre/kWh (19,7)  SE 2 – 19,5 öre/kWh (19,7)
SE 3 – 26,2 öre/kWh (26,4)  SE 4 – 29,1 öre/kWh (28,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.