Spotpriserna stärks

Analys vecka 19
Spotpriserna stärktes något förra veckan. Även då på grund av kallare och torrare väderlek.

Terminspriserna stärktes också något förra veckan. Detta på grund av kallare väderlek som fördröjer snösmältningen och inflödet i vattenmagasinen.

Prognos vecka 20
Spotpriserna förväntas fortsätta uppåt på grund av den kalla väderleken. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen relativt stabila då den hydrologiska balansen är god trots den sena snösmältningen. Det finns inga indikationer på starkare bränsle- och CO2-priser så länge efterfrågan ligger kvar på en låg nivå.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 11,3 öre/kWh (7,2)  SE 2 – 11,3 öre/kWh (7,2)
SE 3 – 14,2 öre/kWh (11,4)  SE 4 – 14,2 öre/kWh (11,4)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 14,2
öre/kWh (13,2)  SE 2 – 14,2 öre/kWh (13,2) 
SE 3 – 22,2
öre/kWh (20.0)  SE 4 – 25,8 öre/kWh (24,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,7 öre/kWh (18,4)  SE 2 – 19,7 öre/kWh (18,4)
SE 3 – 26,4 öre/kWh (23,7)  SE 4 – 28,5 öre/kWh (27,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.