Låga priser även denna vecka

Analys vecka 16
Spotpriserna sjönk något förra veckan på grund av mild och blöt väderlek.

Terminspriserna steg något lite på grund av torrare långtidsprognoser.

Prognos vecka 17
Spotpriserna stiger troligen denna vecka trots fortsatt mild väderlek. Minskad vindproduktion och torrare långtidsprognoser spelar in. Se priserna timme för timme ››

De närmaste terminspriserna förväntas stärkas något denna vecka på grund av torrare väderprognoser. Terminerna längre fram förväntas ligga stabila då både bränsle- och CO2-priserna ser ut att vara stabila.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 5,4 öre/kWh (4,4)  SE 2 – 5,4 öre/kWh (4,4)
SE 3 – 11,3 öre/kWh (5,0)  SE 4 – 11,3öre/kWh (5,0)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 14,1
öre/kWh (14,6)  SE 2 – 14,1 öre/kWh (14,6) 
SE 3 – 18,9
öre/kWh (19,4)  SE 4 – 23,3 öre/kWh (22,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,1 öre/kWh (18,9)  SE 2 – 19,1 öre/kWh (18,9)
SE 3 – 23,1 öre/kWh (22,8)  SE 4 – 26,3 öre/kWh (26,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.