Låga priser även denna veckaa

Analys vecka 15
Spotpriserna sjönk något ytterligare förra veckan. Mild, våt och blåsig väderlek i kombination med låg efterfrågan håller nere spotpriserna.

Terminspriserna steg något lite på grund av starkare CO2-priser.

Prognos vecka 16
Spotpriserna förväntas ligga kvar på en låg nivå då även denna vecka förutspås att bli nederbörds- och vindrik.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka något igen då både bränsle- och CO2-priserna ser ut att sjunka ytterligare denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 4,4 öre/kWh (4,6)  SE 2 – 4,4 öre/kWh (4,6)
SE 3 – 5,0 öre/kWh (11,0)  SE 4 – 5,0 öre/kWh (11,0)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 14,6
öre/kWh (13,6)  SE 2 – 14,6 öre/kWh (13,6) 
SE 3 – 19,3
öre/kWh (19,4)  SE 4 – 23,8 öre/kWh (22,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,9 öre/kWh (17,6)  SE 2 – 18,9 öre/kWh (17,6)
SE 3 – 22,8 öre/kWh (22,5)  SE 4 – 26,1 öre/kWh (24,7)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.