Priserna fortsätter att vara låga

Analys vecka 14
Spotpriserna fortsatte att sjunka förra veckan tack vare hög vattenkraftsproduktion och låg efterfrågan.

Terminspriserna sjönk också på grund av låga bränsle- och CO2-priser samt en bra hydrologisk balans.

Prognos vecka 15
Spotpriserna förväntas ligga kvar på en låg nivå. Prognoserna för denna vecka förutspår mild väderlek och normal nederbörd. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att att förbli låga då bränsle- och CO2-priser fortsatt är låga. Det finns signaler om att kolpriset kan sjunka ytterligare, något som kan dra ner även CO2-priset. En bra hydrologisk balans sätter dessutom press på de närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 4,6 öre/kWh (5,0)  SE 2 – 4,6 öre/kWh (5,0)
SE 3 – 11,0 öre/kWh (5,0)  SE 4 – 11,0 öre/kWh (5,0)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 13,6
öre/kWh (13,0)  SE 2 – 13,6 öre/kWh (13,0) 
SE 3 – 19,4
öre/kWh (18,1)  SE 4 – 22,9 öre/kWh (21,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 17,6 öre/kWh (16,6)  SE 2 – 17,6 öre/kWh (16,6)
SE 3 – 22,5 öre/kWh (20,6)  SE 4 – 24,7 öre/kWh (23,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.