Priserna går nedåt även denna vecka

Analys vecka 11
Spotpriserna sjönk som väntat förra veckan på grund av milda och våta väderleksprognoser och sjunkande bränslepriser på grund av den ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

Terminspriserna fortsatte att sjunka då bränsle- och CO2-priserna sjönk.

Prognos vecka 12
Spotpriserna torde fortsätta nedåt eller ligga kvar på en låg nivå. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också krypa nedåt något denna vecka av samma skäl som förra veckan, i kombination med varm väderlek och normala inflöden i vattenmagasinen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 8,0 öre/kWh (10,9)  SE 2 – 8,1 öre/kWh (10,9)
SE 3 – 18,0 öre/kWh (11,1)  SE 4 – 18,1 öre/kWh (11,8)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 14,4
öre/kWh (16,4)  SE 2 – 14,4 öre/kWh (16,4) 
SE 3 – 14,8
öre/kWh (17,5)  SE 4 – 21,2 öre/kWh (20,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,8 öre/kWh (21,6)  SE 2 – 20,8 öre/kWh (21,6)
SE 3 – 23,8 öre/kWh (24,5)  SE 4 – 27,6 öre/kWh (27,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.