Sjunkande priser även denna vecka

Analys vecka 7
Spotpriserna fortsatte sjunka under förra veckan precis som prognoserna förutspådde. En av de stora anledningarna var naturligtvis det fortsatta milda och nederbördsrika vädret.

Terminspriserna sjönk något under förra veckan.

Prognos vecka 8
Spotpriserna lär fortfarande ligga på en låg nivå då den milda väderleken ser ut att hålla i sig. Även februari månad ser ut att hålla sig under begreppet "onormal vinter". Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna verkar sjunka något under denna period.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 –11,4 öre/kWh (12,5)  SE 2 – 11,4 öre/kWh (12,5)
SE 3 – 18,5 öre/kWh (12,5)  SE 4 – 18,5 öre/kWh (12,5)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 14, 6
öre/kWh (14,7)  SE 2 – 14,6 öre/kWh (14,7) 
SE 3 – 15,4
öre/kWh (15,9)  SE 4 – 18,7 öre/kWh (20,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,3 öre/kWh (19,8)  SE 2 – 20,3 öre/kWh (19,8)
SE 3 – 23,0 öre/kWh (22,2)  SE 4 – 26,0 öre/kWh (25,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.