Lägre spotpriser, stabila terminer

Analys vecka 48
Spotpriserna steg som väntat förra veckan då väderleken var kall och nederbördsfattig.

Terminspriserna steg över hela linjen. De närmaste mer än terminerna längre fram.

Prognos vecka 49
Spotpriserna förväntas sjunka denna vecka på grund av mildare väderlek, något som märktes redan under måndagen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser stabila ut för den sista månaden på året. Långtidsprognoserna förutspår normala nederbördsmängder och något mildare temperaturer än normalt för årstiden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 37,7 öre/kWh (47,5)  SE 2 – 37,7 öre/kWh (47,5)
SE 3 – 39,6 öre/kWh (47,5)  SE 4 – 40,7 öre/kWh (47,5)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 44,5
öre/kWh (45,5)  SE 2 – 44,5 öre/kWh (45,5) 
SE 3 – 46,5
öre/kWh (46,7)  SE 4 – 48,5 öre/kWh (49,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 39,6 öre/kWh (40,4)  SE 2 – 39,7 öre/kWh (40,4)
SE 3 – 41,5 öre/kWh (41,3)  SE 4 – 43,8 öre/kWh (44,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.