Lägre priser över hela linjen

Analys vecka 46
Spotpriserna sjönk förra veckan, huvudsakligen på grund av mildare väderlek och högre vindproduktion.

Terminspriserna sjönk också, delvis av samma skäl som spotpriserna. Men även kungörandet om att överföringen mellan Norge och Danmark begränsas till 850 MW av möjliga 1700 MW spelade in.


Prognos v
ecka 47
Spotpriserna förväntas sjunka även denna vecka då den milda och nederbördsrika väderleken fortsätter.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen ytterligare denna vecka. Lägre spotpriser och lägre CO2-priser påverkar de närmaste terminerna mest.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,1 öre/kWh (46,8)  SE 2 – 43,1 öre/kWh (46,8)
SE 3 – 43,1 öre/kWh (46,8)  SE 4 – 44,1 öre/kWh (46,8)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
,
förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 44,4
öre/kWh (47,4)  SE 2 – 44,4 öre/kWh (47,4) 
SE 3 – 46,6
öre/kWh (49,9)  SE 4 – 48,4 öre/kWh (51,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 40,0 öre/kWh (41,5)  SE 2 – 40,1 öre/kWh (41,5)
SE 3 – 41,9 öre/kWh (43,7)  SE 4 – 43,9 öre/kWh (45,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.