Stabila priser just nu

Analys vecka 40
Spotpriset sjönk som väntat då kärnkraftproduktionen återigen ökade efter årliga underhållsarbeten.

Terminspriserna sjönk något i linje med prognoserna, tack vare stabilare bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 41
Spotpriserna startade högre denna vecka, jämfört med v 40. Prognoserna förutspår relativt stabila priser den närmaste tiden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också ligga stabila. Det som kan påverka priserna den närmaste tiden är i mångt och mycket politiska beslut. Brexit, fransk kärnkraftspolitik och konflikten gällande gas mellan Ryssland och Ukraina. Den grundläggande prognosen är dock stabila priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,8 öre/kWh (36,3)  SE 2 – 39,8 öre/kWh (36,3)
SE 3 – 41,4 öre/kWh (36,3)  SE 4 – 55,2 öre/kWh (45,9)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,0
öre/kWh (43,0)  SE 2 – 43,0 öre/kWh (43,0) 
SE 3 – 43,8
öre/kWh (43,8)  SE 4 – 46,6 öre/kWh (46,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 38,9 öre/kWh (38,9)  SE 2 – 38,9 öre/kWh (39,8)
SE 3 – 41,0 öre/kWh (41,0)  SE 4 – 43,0 öre/kWh (43,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.