Fortsatt kall väderlek

Analys vecka 2
Spotpriserna steg även förra veckan. Den kalla väderleken gör att efterfrågan ökat samtidigt som både vind- och kärnkraftsproduktion minskat. Detta kompenseras med vattenkraftsproduktion och priserna stiger då eftersom den hydrologiska balansen försämras. 

De närmaste Terminspriserna steg på grund av högre spotpriser och försämrad hydrologisk balans. Terminerna längre fram låg stabila och några till och med sjönk.

Prognos vecka 3
Spotpriserna kommer troligen att stiga något ytterligare denna vecka då efterfrågan förväntas öka ytterligare. Import från Tyskland och ökad vattenkraftsproduktion kan dämpa prisökningarna något.
Se priserna timme för timme ››

De närmaste Terminspriserna kommer troligen att följa spotpriset nedåt när väderleken blir varmare och den hydrologiska balansen blir bättre. För terminerna längre fram syns inte heller någon större risk för stigande priser, då råvarumarknaden verkar vara stabil just nu.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 53,4 öre/kWh (24,1)  SE 2 – 53,4 öre/kWh (24,1) 
SE 3 – 53,4 öre/kWh (51,8)  SE 4 – 53,4 öre/kWh (51,8)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,6 öre/kWh (18,0)  SE 2 – 18,7 öre/kWh (18,1) 
SE 3 – 20,2 öre/kWh (19,5)  SE 4 – 22,7 öre/kWh (22,0)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 19,4 öre/kWh (19,1)  SE 2 – 18,8 öre/kWh (18,6) 
SE 3 – 21,7 öre/kWh (21,3)  SE 4 – 23,9 öre/kWh (23,3)