Lägre priser över hela linjen.

Analys vecka 36
Spotpriset sjönk förra veckan. Nederbörd och sjunkande CO2-priser höll nere priserna.

Terminspriserna sjönk också, men här spelar också den förbättrade hydrologiska balansen in. Den är nu tillbaka på en för årstiden normal nivå, efter en lång period med låga nivåer.

Prognos vecka 37
Spotpriserna kan komma att sjunka ytterligare tack vare stor vindproduktion, bra hydrologisk balans och för årstiden varm väderlek.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också sjunka något. Detta tack vare låga CO2-priser och bra hydrologisk balans.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 37,4 öre/kWh (36,8)  SE 2 – 37,4 öre/kWh (36,8)
SE 3 – 37,4 öre/kWh (36,8)  SE 4 – 39,9 öre/kWh (36,9)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,1
öre/kWh (40,2)  SE 2 – 39,1 öre/kWh (40,2) 
SE 3 – 40,5
öre/kWh (41,7  SE 4 – 42,8 öre/kWh (44,0)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 36,9 öre/kWh (37,7)  SE 2 – 36,9 öre/kWh (37,7)
SE 3 – 39,3 öre/kWh (40,1)  SE 4 – 40,7 öre/kWh (41,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.