Kall väderlek håller uppe spotpriserna.

Analys vecka 19

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå på grund av den för årstiden kalla väderleken.

Terminspriserna gick åt olika håll förra veckan. De närmaste terminerna steg på grund av kall väderlek som bromsar snösmältningen. Terminerna längre fram sjönk tack vare sjunkande bränslepriser.

Prognos vecka 20

Spotpriserna förväntas ligga kvar på en hög nivå även om väderleken blir varmare denna vecka. Trots att det mesta av snön har smält är den hydrologiska balansen svagare än normalt. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga relativt stilla denna vecka. Priserna från kvartal tre 2019 och framåt kan dock sjunka något beroende på utvecklingen av kol- och gaspriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,4 öre/kWh (43,0)  SE 2 – 40,4 öre/kWh (43,0)
SE 3 – 40,4 öre/kWh (43,0)  SE 4 – 40,4 öre/kWh (43,0)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,7
öre/kWh (48,4)  SE 2 – 48,7 öre/kWh (48,3) 
SE 3 – 50,2
öre/kWh (49,9)  SE 4 – 51,2 öre/kWh (51,0)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,8 öre/kWh (48,7)  SE 2 – 48,8 öre/kWh (48,6)
SE 3 – 50,3 öre/kWh (50,2)  SE 4 – 51,2 öre/kWh (51,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.