Kyligare väder påverkar i närtid

Analys vecka 10

Spotpriserna steg något förra veckan då väderleken blev kallare igen och förbrukningen ökade.

Terminspriserna som vi redovisar steg något förra veckan på grund av kalla väderprognoser. Terminerna längre fram sjönk däremot på grund av svaga bränslepriser.

Prognos vecka 11

Spotpriserna ser ut att fortsätta uppåt även denna vecka, då den kalla väderleken ser ut att bestå veckan ut. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen relativt stabila eller sjunker något på grund av svaga bränslepriser. CO2-priserna däremot stärktes på grund av osäkerheten kring Brexit..

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,6 öre/kWh (45,5)  SE 2 – 47,6 öre/kWh (45,5)
SE 3 – 47,6 öre/kWh (45,5)  SE 4 – 47,6 öre/kWh (45,5)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,9
öre/kWh (45,0)  SE 2 – 42,8 öre/kWh (45,0) 
SE 3 – 43,3
öre/kWh (45,5)  SE 4 – 44,5 öre/kWh (46,8)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,8 öre/kWh (47,3)  SE 2 – 44,8 öre/kWh (47,3)
SE 3 – 46,1 öre/kWh (48,6)  SE 4 – 47,3öre/kWh (49,7)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.