Mildare väder sänker priserna

Analys vecka 5

Spotpriserna under vecka 5 låg stabila, dock på en något lägre nivå än veckan tidigare.

Terminspriserna sjönk något under veckan. Prognoser om mildare väderlek med nederbörd samt lägre bränsle- och CO2-priser var den främsta orsaken.

Prognos vecka 6

Spotpriserna förväntas sjunka något ytterligare denna vecka, då efterfrågan minskar när vädret blir mildare.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka något. Lägre spotpriser och lägre bränslepriser påverkar de närmaste terminerna. Tysklands avsikt att fasa ut koleldade kraftverk bidrar till att göra terminsmarknaden längre fram osäker. Även Brexit och den globala ekonomiska utvecklingen är faktorer som påverkar.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 54,1 öre/kWh (62,7)  SE 2 – 54,1 öre/kWh (62,7)
SE 3 – 55,7 öre/kWh (63,7)  SE 4 – 55,7 öre/kWh (63,7)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,9
öre/kWh (52,4)  SE 2 – 47,8 öre/kWh (52,4) 
SE 3 – 48,4
öre/kWh (52,8)  SE 4 – 50,8 öre/kWh (54,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,8 öre/kWh (53,0)  SE 2 – 48,7 öre/kWh (52,9)
SE 3 – 49,8 öre/kWh (53,9)  SE 4 – 51,4 öre/kWh (55,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.