Vintern är på gång och efterfrågan ökar

Analys vecka 47

Spotpriserna steg som förutspåtts. Ökad efterfrågan, högre CO2-priser och svag hydrologisk balans samverkade till att pressa upp spotpriserna.

Terminspriserna sjönk som förväntat något på grund av mild väderlek och svagare kolpriser.

Prognos vecka 48

Spotpriserna förväntas ligga relativt stabila under veckan då tillrinningen i vattenmagasinen ser ut att bli normal och bränslemarknaden stabiliseras. Den hydrologiska balansen är trots detta fortsatt svag.
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas ligga kvar på samma nivå då priserna på både bränslen och CO2 ser ut att stabiliseras. Tillrinningen i vattenmagasinen ser också ut att ligga på för årstiden normal nivå.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 59,6 öre/kWh (48,2)  SE 2 – 59,5 öre/kWh (48,2)
SE 3 – 76,0 öre/kWh (48,2)  SE 4 – 76,5 öre/kWh (48,6)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,1
öre/kWh (53,8)  SE 2 – 52,1 öre/kWh (53,7) 
SE 3 – 53,7
öre/kWh (55,7)  SE 4 – 55,7 öre/kWh (57,4)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,2 öre/kWh (45,9)  SE 2 – 45,1 öre/kWh (45,8) 
SE 3 – 45,6 öre/kWh (46,3)  SE 4 – 47,4 öre/kWh (48,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.