Spotpriserna fortsatt höga

Analys vecka 26

Spotpriserna steg under veckan i enlighet med förra veckans rapport. Torra väderprognoser även
för juli håller uppe spotpriserna. Priserna denna vecka ligger ca 20 öre högre än samma vecka 2017.

Terminspriserna steg igen, huvudsakligen på grund av torrare långtidsprognoser.

Prognos vecka 27

Spotpriserna ser ut att ligga högt ännu en tid. De torra väderprognoserna håller uppe priserna. Vi har haft mindre nederbörd an normalt fem månader i rad så den hydrologiska balansen ligger nu ca 17 TWh under det önskvärda.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna för resten av 2018 och för helår 2019 förutspås att stiga på grund av de torra långtidsprognoserna. 2020 och 2021 ligger ännu så länge stabila.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 56,5 öre/kWh (48,3)  SE 2 – 56,5 öre/kWh (48,3)
SE 3 – 56,5 öre/kWh (48,3)  SE 4 – 56,5 öre/kWh (48,3

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 54,3 öre/kWh (48,5)  SE 2 – 54,2 öre/kWh (48,4) 
SE 3 – 56,1 öre/kWh (50,1)  SE 4 – 57,0 öre/kWh (50,7)

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris kvartal 3, inom parantes. Vi byter till kvartal 4 från och med denna vecka.
SE 1 – 53,7 öre/kWh (49,1)  SE 2 – 53,6 öre/kWh (49,0) 
SE 3 – 55,5 öre/kWh (49,9)  SE 4 – 56,5 öre/kWh (50,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.