Torr väderlek håller uppe priserna

Analys vecka 23

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå även denna vecka. Den torra väderleken och svag hydrologisk balans håller uppe spotpriserna på en för årstiden hög nivå.

Terminspriserna steg som förutspåtts, mestadels på grund av den svaga hydrologiska balansen.

Prognos vecka 24

Spotpriserna ligger mest troligt kvar på en hög nivå även denna vecka. Regnet som förväntas komma i den senare delen av veckan kommer endast att marginellt förbättra den hydrologiska balansen. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna verkar sjunka något på grund av de något blötare långtidsprognoserna. Bränslepriserna förväntas vara stabila ännu en tid.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,9 öre/kWh (46,4)  SE 2 – 47,9 öre/kWh (46,4)
SE 3 – 47,9 öre/kWh (46,4)  SE 4 – 58,6 öre/kWh (46,4)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 44,6 öre/kWh (47,2)  SE 2 – 44,6 öre/kWh (46,9) 
SE 3 – 46,2 öre/kWh (48,7)  SE 4 – 46,8 öre/kWh (49,0)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 45,3 öre/kWh (47,7)  SE 2 – 45,3 öre/kWh (47,4) 
SE 3 – 46,1 öre/kWh (48,4)  SE 4 – 46,4 öre/kWh (47,7)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.