Kalla väderprognoser håller uppe priserna

Analys vecka 8

Spotpriserna steg som förutspåtts under veckan då den kalla väderleken höll i sig och
förbrukningen låg kvar på en hög nivå.

Terminspriserna reagerade på två sätt förra veckan. De närmaste terminerna låg kvar på grund av den kalla väderleken och försvagad hydrologisk balans. Terminerna längre fram sjönk något på grund av svagare gas- och kolpriser

Prognos vecka 9

Spotpriserna ligger troligen kvar på en hög nivå då vädret blir fortsatt torrt och kallt, med ökad förbrukning som följd. Ökad vindproduktion förväntas dock dämpa prishöjningarna.
Se priserna timme för timme ››

De närmaste terminspriserna ligger troligen kvar på samma nivå som nu, då det finns risk för kallt väder under en stor del av mars. Något som kommer att försvaga den hittills goda hydrologiska balansen. Terminerna längre fram kan sjunka något om kolpriserna sjunker ytterligare.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,8 öre/kWh (48,2)  SE 2 – 48,8 öre/kWh (48,2)
SE 3 – 48,8 öre/kWh (48,2)  SE 4 – 48,8 öre/kWh (48,2)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 31,7 öre/kWh (32,8)  SE 2 – 31,7 öre/kWh (32,8) 
SE 3 – 32,4 öre/kWh (33,5)  SE 4 – 33,4 öre/kWh (34,5)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 33,1 öre/kWh (34,4)  SE 2 – 33,1 öre/kWh (34,4) 
SE 3 – 34,2 öre/kWh (35,5)  SE 4 – 35,2 öre/kWh (36,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.