Mildare väder ger lägre spotpris

Analys vecka 6

Spotpriserna steg som väntat under förra veckan på grund av den kalla väderleken, för att sedan sjunka något under helgen.

Terminspriserna steg också. De närmaste på grund av kallt februariväder och terminerna längre fram på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 7

Spotpriserna kommer troligen att sjunka något under veckan då temperaturerna blir normala för årstiden. Detta trots minskad vindproduktion och lägre inflöde i vattenmagasinen. Det finns däremot en risk för stigande priser under vecka 8 då vädret troligen blir kallare igen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att stärkas något ytterligare då den hydrologiska balansen förväntas ha gått ner till normal nivå vecka 9. Utsikter om kallare väder med ökad förbrukning sätter också press på de närmaste terminerna. Terminerna längre fram är stabila eller stärks något på grund av prognoser om högre kol- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 % • Jan 2019

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,2 öre/kWh (44,9)  SE 2 – 34,2 öre/kWh (44,9)
SE 3 – 35,5 öre/kWh (45,1)  SE 4 – 38,3 öre/kWh (45,3)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 29,5 öre/kWh (29,0)  SE 2 – 29,5 öre/kWh (29,0) 
SE 3 – 30,3 öre/kWh (29,9)  SE 4 – 31,2 öre/kWh (30,9)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 31,5 öre/kWh (31,0)  SE 2 – 31,5 öre/kWh (31,0) 
SE 3 – 32,6 öre/kWh (32,2)  SE 4 – 33,5 öre/kWh (32,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.