Kallare väder ger högre priser

Analys vecka 5

Spotpriserna steg som väntat under förra veckan då väderleken var kylig i hela landet. Även låg vindkraftsproduktion hjälpte till att pressa upp priserna.

Terminspriserna steg också. De närmaste på grund av kalla väderprognoser för februari och terminerna längre fram på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 6

Spotpriserna stiger på grund av den kalla väderleken. Något som vi ser idag onsdag med priser som ligger 10 öre högre än onsdag förra veckan. Se priserna timme för timme ››

De närmaste terminspriserna kan komma att stiga ytterligare på grund av kalla prognoser för februari. Terminerna längre fram är svårare att förutspå men det är troligt att högre kolpriser kommer att hålla uppe priset ytterligare en tid.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 % • Jan 2019

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,9 öre/kWh (31,6)  SE 2 – 44,9 öre/kWh (31,6)
SE 3 – 45,1 öre/kWh (31,6  SE 4 – 45,3 öre/kWh (31,6)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 29,0 öre/kWh (26,2)  SE 2 – 29,0 öre/kWh (26,2) 
SE 3 – 29,9 öre/kWh (27,1)  SE 4 – 30,9 öre/kWh (28,0)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 31,0 öre/kWh (29,9)  SE 2 – 31,0 öre/kWh (29,9) 
SE 3 – 32,2 öre/kWh (31,0)  SE 4 – 32,8 öre/kWh (31,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.