Mildare och våtare väder sänker spotpriserna 

Analys vecka 3

Spotpriserna sjönk under första delen av veckan för att stiga mot slutet. Ett driftsavbrott på Nordbalt-kabeln och låg vindproduktion gjorde att priserna vände uppåt igen. Vi ser troligen lägre priser redan i morgon onsdag.

De närmaste terminspriserna steg något förra veckan. Terminerna längre fram låg stabila eller sjönk marginellt trots högre kolpriser. 

Prognos vecka 4

Spotpriserna bör sjunka något denna vecka. Norbalt-kabeln är åter i drift sedan i går och väderprognoserna förutspår varmare och våtare väder, så förbrukningen kommer att minska.
 Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att gå åt olika håll denna vecka. De närmaste kan sjunka på grund av stärkt hydrologisk balans. Terminerna längre fram (19-20) stiger troligen på  grund av högre kol- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 36,0 öre/kWh (33,1)  SE 2 – 36,0 öre/kWh (33,1)
SE 3 – 36,0 öre/kWh (33,1)  SE 4 – 36,0 öre/kWh (33,1)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 26,7 öre/kWh (27,4)  SE 2 – 26,7 öre/kWh (27,4) 
SE 3 – 28,1 öre/kWh (28,8)  SE 4 – 28,7 öre/kWh (29,4)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 30,2 öre/kWh 30,7)  SE 2 – 30,2 öre/kWh (30,7) 
SE 3 – 31,6 öre/kWh (32,1)  SE 4 – 32,5 öre/kWh (33,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.