Fortsatt låga priser över hela linjen

Analys vecka 46
Spotpriserna sjönk något i alla elområdena under förra veckan, främst på grund av hög vattenkrafts-produktion. Denna vecka startar dock med något högre priser.
Terminspriserna låg stabila med endast små förändringar. Den närmaste månaden steg däremot något på grund av utsikter om sjunkande hydrologisk balans.

Prognos vecka 47
Spotpriserna kommer troligen att stiga då förbrukning och efterfrågan förväntas stiga samt att vindproduktionen sjunker.
Terminspriserna förväntas ligga stabila eller till och med sjunka något. Våta och varma prognoser inför december ger hopp om att den hydrologiska balansen blir bättre igen.
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2015-10-13
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix. Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2015, 50 % • Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 %.

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,2 öre/kWh (21,7)  SE 2 – 22,2 öre/kWh (21,7) 
SE 3 – 22,2 öre/kWh (21,7)  SE 4 – 22,2 öre/kWh (23,4)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,7 öre/kWh (24,9)  SE 2 – 24,8 öre/kWh (25,2) 
SE 3 – 25,0 öre/kWh (25,6)  SE 4 – 27,9 öre/kWh (27,4)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,1 öre/kWh (22,9)  SE 2 – 20,6 öre/kWh (21,4) 
SE 3 – 24,2 öre/kWh (24,8)  SE 4 – 25,1 öre/kWh (25,2)