Mer kärnkraft dämpar prishöjningarna

Analys vecka 44

Spotpriserna steg något under förra vecka, trots de stabila prognoserna. Förbrukningen ökade då kallare väderlek drog in samtidigt som vindproduktionen minskade. Prisökningarna dämpades av att mer kärnkraft kopplades in och att de norska vattenmagasinen är fulla och produktionen ökade.

Terminspriserna steg något under förra veckan. De närmaste mest på grund av kallare väderleksprognoser. Terminerna längre fram steg på grund av stigande kol- och CO2-priser. Något som också påverkade de närmaste terminerna, men i betydligt mindre grad.

Prognos vecka 45

Spotpriserna ligger troligen relativt stabila då både efterfrågan och produktion förväntas ligga kvar på förra veckans nivå. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga på grund av stärkta bränslepriser, kallare väderlek med ökad förbrukning som följd och därmed svagare hydrologisk balans.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,2 öre/kWh (27,9)  SE 2 – 30,2 öre/kWh (27,9)
SE 3 – 30,2 öre/kWh (27,9)  SE 4 – 37,2 öre/kWh (28,5)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 32,8 öre/kWh (31,4)  SE 232,8 öre/kWh (29,2) 
SE 334,1 öre/kWh (33,5)  SE 4 – 34,7 öre/kWh (34,0)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 29,6 öre/kWh (29,2)  SE 229,7 öre/kWh (29,2) 
SE 330,9 öre/kWh (30,4)  SE 4 – 31,5 öre/kWh (31,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.