Vind- och kärnkraft sänkte spotpriset

Analys vecka 37

Spotpriserna sjönk något under förra veckan då produktionen från både vind- och kärnkraft ökade.

Även terminspriserna steg något, i enlighet med prognoserna. Mest på grund av ökande bränsle- och CO2-priser. Men även torrare långtidsprognoser spelade in.

Prognos vecka 38

Spotpriserna förväntas stiga igen när efterfrågan ökar med kallare väderlek. Vindkraften minskar troligen något men kompenseras av ökad kärnkraftsproduktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila under veckan. Långtidsprognoserna förutspår torrare och varmare väder än normalt fram till mitten av oktober, även om denna vecka startade med regn och kyla.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,0 öre/kWh (30,5)  SE 2 – 39,0 öre/kWh (30,5)
SE 3 – 39,0 öre/kWh (31,5)  SE 4 – 39,0 öre/kWh (31,5)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 33,6 öre/kWh (33,0)  SE 233,6 öre/kWh (33,0) 
SE 333,9 öre/kWh (33,3)  SE 4 – 34,5 öre/kWh (33,9)

Helår, 2018, förra veckans pris 2017 inom parantes
SE 1 30,4 öre/kWh (29,9)  SE 230,2 öre/kWh (29,7) 
SE 331,8 öre/kWh (31,3)  SE 4 – 31,8 öre/kWh (31,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.