Bättre vindproduktion sänkte spotpriset

Analys vecka 36

Spotpriserna sjönk tillbaka något trots kallare väderlek med ökad efterfrågan och relativt låg kärnkraftsproduktion. Ökad vindproduktion och minskad export pressade ner priserna.

Terminspriserna steg något, mest på grund av ökande bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 37

Spotpriserna förväntas sjunka ytterligare då vädret blir något varmare och produktionen är god denna vecka. Bland annat kommer Ringhals 1 att startas upp efter underhållsarbeten.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga något ytterligare trots att den hydrologiska balansen fortsatt är god. Kallare väderlek, dyrare utsläppsrätter och stärkta bränslepriser samverkar för att pressa upp terminspriserna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,5 öre/kWh (34,9)  SE 2 – 30,5 öre/kWh (34,9)
SE 3 – 31,5 öre/kWh (44,8)  SE 4 – 31,5 öre/kWh (44,8)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 33,0 öre/kWh (31,6)  SE 233,0 öre/kWh (31,6) 
SE 333,3 öre/kWh (32,3)  SE 4 – 33,9 öre/kWh (33,2)

Helår, 2018, förra veckans pris 2017 inom parantes
SE 1 29,9 öre/kWh (29,4)  SE 229,7 öre/kWh (28,9) 
SE 331,3 öre/kWh (30,5)  SE 4 – 31,3 öre/kWh (30,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.