Priserna stiger – hösten närmar sig

Analys vecka 33

Spolpriserna steg som förutspåtts. Höstens ökade förbrukning producerades till stor del med priskänslig vattenkraft och priserna steg. .

Terminspriserna steg också. Orsakerna till detta var högre bränslepriser och högre priser på kontinenten på grund av problem med den franska kärnkraftsproduktionen.

Prognos vecka 34

Spotpriserna förväntas stiga när efterfrågan ökar med kallare väderlek och minskad kärnkraftsproduktion. Oskarshamn 3, Ringhals 2 och Forsmark 2 kommer alla att stoppas för underhåll den närmaste tiden. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer mest troligt att stiga då de långsiktiga väderprognoserna vrider över
mot kallare och torrare väderlek. Då den hydrologiska balansen är god kommer prisökningarna troligen att bli blygsamma

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,1 öre/kWh (34,1)  SE 2 – 42,1 öre/kWh (34,1)
SE 3 – 42,1 öre/kWh (34,1)  SE 4 – 42,1 öre/kWh (34,1)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 31,2 öre/kWh (30,0)  SE 230,7 öre/kWh (30,0) 
SE 331,8 öre/kWh (31,1)  SE 4 – 32,4 öre/kWh (31,8)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 31,8 öre/kWh (30,4)  SE 231,7 öre/kWh (30,4) 
SE 332,8 öre/kWh (31,5)  SE 4 – 33,1 öre/kWh (32,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.