Lägre spotpriser när vädret blir varmare

Analys vecka 25

Spotpriserna steg som väntat något under veckan på grund av minskad kärnkraftsproduktion och högre efterfrågan än förväntat. Ökad export och ökad vattenkraftsproduktion stärkte också priserna.

Terminspriserna sjönk något på grund av våta väderprognoser och lägre kol- och CO2-priser. Terminerna långt fram påverkades mer än de närmaste.

Prognos vecka 26

Spotpriserna kommer troligen att sjunka igen trots den för årstiden höga förbrukningen. Ökad vind- och kärnkraftsproduktion kompenserar detta fullt ut.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kan komma att stiga något igen då väderleken fortsätter att vara kylig den närmaste tiden, något som dämpar inflödet i vattenmagasinen.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,8 öre/kWh (25,0)  SE 2 – 33,8 öre/kWh (25,0)
SE 3 – 33,8 öre/kWh (25,0)  SE 4 – 36,1 öre/kWh (31,8)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,5 öre/kWh (27,2)  SE 2 – 27,5 öre/kWh (27,2) 
SE 3 – 29,1 öre/kWh (28,8)  SE 4 – 29,0 öre/kWh (28,7)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,5 öre/kWh (28,5)  SE 2 – 28,8 öre/kWh (28,8) 
SE 329,9 öre/kWh (29,8)  SE 4 – 30,2 öre/kWh (30,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.