Snösmältningen förbättrar den hydrologiska balansen

Analys vecka 21

Spotpriserna sjönk under första delen av veckan. I slutet av veckan började de stiga igen på grund av den kallare väderleken och sena snösmältningen i norr.

Terminspriserna har inte rört sig nedåt ännu. De närmaste terminerna har till och med stigit något. Den hydrologiska balansen är fortfarande svag eftersom snösmältningen är ovanligt sen i år.

Prognos vecka 22

Spotpriserna ligger kvar på en hög nivå denna vecka. Men prognoserna säger att de kommer att sjunka igen när snösmältningen tar fart och den hydrologiska balansen förbättras.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att börja sjunka så sakteliga i andra halvan av juni. Den hydrologiska balansen kommer då att ha förbättrats avsevärt på grund av både nederbörd och snösmältning.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,2 öre/kWh (28,8)  SE 2 – 34,2 öre/kWh (28,8) 
SE 3 – 34,2 öre/kWh (29,3)  SE 4 – 34,2 öre/kWh (30,4)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,7 öre/kWh (26,5)  SE 2 – 26,4 öre/kWh (26,2) 
SE 3 – 27,3 öre/kWh (27,1)  SE 4 – 27,8 öre/kWh (27,6)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,8 öre/kWh (27,6)  SE 2 – 27,6 öre/kWh (27,3) 
SE 328,7 öre/kWh (28,4)  SE 4 – 29,3 öre/kWh (29,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.